fbpx Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Češi stále nemají zájem o registraci .CZ domén s diakritikou (IDN)

0

Není to tak dávno, kdy jsme publikovali článek, který se týkal IDN domén, čili domén s diakritikou. Tento článek jsme sdíleli i na našem Facebook profilu, kde se objevily desítky komentářů a argumentů od uživatelů.

Příspěvek měl dosah téměř 90tis uživatelů, kteří přidali spoustu komentářů, které bychom rádi okomentovali a zaměřili se na ně.

Na tento komentář reagoval i náš kolega Petr, který zmiňuje fakt, že by se při zavedení  IDN domén mělo pamatovat na vlastníky domén, kteří již .cz doménu vlastní a rádi by k ní pořídili i alternativu v podobě domény s diakritikou. Tato obava je velice rozšířená a CZ NIC by měl nastavit případná pravidla pro držitele těchto domén.

 

Ano, rozhodně by to navýšil počet domén, který by si měl každý správný vlastník domény „obstarat“, aby se zamezilo spekulacím s doménami. Řešením by opět mohlo být to, že by CZ NIC tyto alternativy dával k doménám zdarma.

Tento názor jsme vybrali spíše k pobavení. Protože i na tento fakt by se vlastníci (i současní) měli zaměřit. Překlepové domény a domény s chybnou gramatikou jsou stále vidět v různých aukcích domén apod.

 

Tak a nyní k hlavnímu důvodu, proč tento článek vznikl. CZ NIC každé 2 roky dělá průzkum veřejnosti právě i na toto téma. Chvíli poté, co jsme článek vydali, tak přišel na řadu další výzkum, který probíhal v říjnu 2019 a ke kterému CZ NIC nyní vydalo tiskovou zprávu. A jak další průzkum dopadl?

 

O IDN domény není v ČR zájem

Výzkum prováděla společnost MARKENT, s.r.o., což je společnost specializovaná na výzkum trhu a návazné marketingové poradenství.

Testovaní uživatelé

  • Do zkoumaného vzorku byli zařazováni pouze lidé ve věku od 18 do 64 let. Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu.
  • Data byla získávána osobními rozhovory tazatelů s respondenty. Vyškolený tazatel kladl respondentovi otázky a zaznamenával v průběhu rozhovoru jeho odpovědi do dotazníku.
  • S žádostí o rozhovor bylo osloveno celkem 2 249 respondentů, kteří odpovídali zadaným kvótám. Interview byla provedena s 1 213 respondenty (ostatní dotázaní se odmítli výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly dále vyřazeny ze samotného zpracování pro jejich neúplnost či chybné vyplnění. Zpracování dat a jejich analýza tak byla provedena na celkem 1 206 případech.

 

Výsledky testů

Z uvedených grafů společnosti MARKENT, s.r.o. na první pohled vyplývá, že o IDN domény není v ČR zájem. Jak bylo výše zmíněno, tak se do průzkumu zahrnuli i běžní lidé, kteří o doménách nemusejí mít sebemenší znalosti a této problematice nerozumí.

48% IDN domény odmítá

Celých 48% dotazujících má k problematice IDN domén záporný vztah a možné uvedení IDN domén na český trh odmítá.

18% neví

Téměř pětina dotazujících se k tomuto problému staví neutrálně a nemají kladný či záporný názor na zavedení IDN domén u .cz domény.

34% podporuje IDN

34% je rozhodnuto, že by bylo vhodné zavést IDN domény i u nás, když ve světě je používání IDN domén běžné. Z uvedených 34% celých 12% souhlasí s tím, že by k doméně bez diakritiky měla být možnost získat i doménu s diakritikou.

S touto problematikou jsme Vás seznámili již v našem předchozím článku. V případě, že by se zavedlo toto „pravidlo“ tak bychom mohli očekávat raketový nárůst počtu .cz domén, neboť jen doména hracky.cz má celkem 16 variant kombinací použitá háčků a čárek:

Vyzkoušet si varianty doménového jména s použitím diakritiky můžete na jediné české doméně, která háčky a čárky umožňuje a tou je háčkyčárky.cz

 

Spontánně uvedené výhody a nevýhody diakritických znamének v doménových názvech

Rádi bychom uvedli i tento zajímavý graf, který z výzkumu vyplývá:

I tazatelé si uvědomují, že diakritika patří k českému jazyku. K zamyšlení uvádíme i chybné názory na použití IDN domén, jako je například:

  • 15 % matoucí pro cizince
  • 8 % není to světové/mezinárodní
  • 2 % použití jen v ČR

Tyto názory jsou bohužel těch, kteří tuto problematiku neznají a nejsou s ní obeznámeni, což je ve výsledku spíše na škodu, než k užitku. CZ NIC by se měl více podílet na „školení“ veřejnosti, aby se česká doména dostala do povědomí širší veřejnosti.

Pár faktů na závěr

47 % RESPONDENTŮ se domnívá, že by stávající držitelé měli mít právo přednostní registrace doménového názvu s diakritickými znaménky

 

Hodnocení současného množství informací o problematice doménových názvů s diakritickými znaménky

  • 6 % rozumí této problematice velmi dobře
  • 32 % ví, o co jde
  • 29% ví o tom jen velmi málo
  • 33 % neví o tom vůbec nic

Opět se ukázalo, že většina záporně hodnotících uživatelů jsou ti, kteří s touto problematikou nejsou obeznámeni a nejsou o ni dobře informováni. V tom vidíme velký nedostatek a především na tuto část uživatelů by se CZ NIC měl zaměřit a zajistit jejich informovanost. Další průzkum zda IDN domény přijmout, nebo zda je odmítnou nás pravděpodobně čeká nejdříve za dva roky. V souvislosti s tím je velmi nepravděpodobné, že by CZ.NIC v několika následujících letech podporu diakritiky u .CZ domén zavedl nebo o ni uvažoval.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *