U všech webhostingových tarifů navyšujeme memory limit až na 256 Mb

U všech našich webhostingových tarifů navyšujeme memory limit dle hostingového programu až na 256 MB. Výše memory limitu se odvijí od stávajících hostingových tarifů následovně:

Tarif Smart – memory limit 128 Mb
Tarif Praktik – memory limit 128 Mb
Tarif Mini – memory limit 128 Mb
Tarif Live – memory limit 128 Mb
Tarif Online – memory limit 256 Mb
Tarif Hyperpower – memory limit 256 Mb
Tarif Easydisk – memory limit 256 Mb
Tarif Idealdisk – memory limit 256 Mb
Ostatní zde neuvedené tarify – memory limit 128 Mb

Všechny tarify řady VIP tzn. VIP Standard, VIP Silver, VIP Gold – memory limit 256 Mb

Navýšení memory limitu se týká jak nových tak i stávajících klientů, a projeví se u všech hostingových tarifů do 12. srpna 2013. Klienti v nové administraci mají zvýšený memory limit navýšen již nyní, v původní starší  administraci předpokládáme navýšení do 12. srpna 2013. Memory limit navyšujeme v souvislosti s novou technologií a administrací hostingu, kterou nově využíváme.

 

Memory limit 128 Mb můžete tak využívat i u nižších tarifů – např. tarif Smart za 84,- Kč bez DPH ročně nebo tarif Praktik za cenu 120,- Kč bez DPH na 1 rok provozu.

 

Vyjádření k výpadku služeb v sobotu 3. srpna 2013

Vážení klienti,

v sobotu 4. srpna 2013 v 16:20 došlo v našem datacentru Master Internet v Brně k výpadku části klimatizací. Uvedený výpadek chlazení zapříčinil enormní nárůst teplot v datacentru což mělo za následek nutné odstavení některých serverů, aby nedošlo k poškození hardware a následnému poškození či ztrátě dat.

Protože nebylo možné uchladit stávající provoz v datacentru, rozhodl správce datacentra okolo 19 hodiny o plošném odstavení části datacentra. Tímto krokem došlo k odstavení veškeré naší technologie včetně telefonických linek technické podpory, která byla doposud funkční. Kolem 22 hodiny došlo k obnově el. energie v datacentru a byly postupně zprovozněny veškeré naše zákaznické služby.
Vadné klimatizační jednotky jsou dle vyjádření provozovatele datacentra opraveny, zároveň byla přijata další opatření, aby k uvedené situaci nedocházelo. Jednání provozovatele datacentra bylo nestandardní a dále tedy budeme s dodavatelem situaci řešit, aby k uvedené situaci již nedošlo.

Klienti, kteří využívají ještě starší část administračního rozhraní zaznamenali v uvedené období výpadek na straně e-mailových služeb, služba webhostingu byla v uvedené období zajišťována prostřednictvím datacentra Dial Telecom Praha.
Klienti, kteří využívají již novou administraci služeb zaznamenali v uvedené období výpadek jak na straně e-mailových tak i webhostingových služeb – jedna se o technologii, která je umístěna právě v datacentru Master Internet v Brně. Uvedeným výpadkem nedošlo k žádné ztrátě dat.

Velice za uvedenou situaci omlouváme. Nedostupnost však nebyla způsobena na naší straně a v době výpadku jsme ji nemohli ani nijak ovlivnit. Děkujeme za pochopení.